Påminning allmøte om Fylkeskappleiken 2016

Allmøte i Vrimlearealet på Kjølsdalen Montessoriskule

IKVELD ONSDAG kl. 20.00.

Alle som vil vite meir eller melde seg som frivillig (om ein ikkje endå har meldt seg) er hjarteleg velkomne!

Det vert gjennomgang av organisering, status og evt. behov for meir bemanning/vaktar.

 

Med helsing hovudnemnda

v/leiar Sigmund Larsen

(tlf. 952 23 529)

Allmøte FYLKESKAPPLEIKEN

Hovudnemnda for Fylkeskappleiken 2016

inviterar til allmøte i gymsalen på Kjølsdalen Montessoriskule

ONSDAG 24. FEBRUAR kl. 20.00.

Alle som vil vite meir eller melde seg som frivillig (om ein ikkje endå har meldt seg) er hjarteleg velkomne!

Det vert gjennomgang av organisering, status og evt. behov for meir bemanning/vaktar.

 

Med helsing hovudnemnda

v/leiar Sigmund Larsen

(tlf. 952 23 529)

Folkemøte: «Fylkeskappleiken 2016»

Hovudnemnda for Fylkeskappleiken 2016

Onsdag 3. juni vert det skipa til folkemøte i Kjølsdalen.

Vindfylla Spelemannslag har teke på seg å arrangere Fylkeskappleik i mars 2016 i Kjølsdalen. Samarbeidspartnarar så langt er Saniteten, Bygdekvinnelaget, Bondelaget og skulen. Alle som er interesserte i meir informasjon om arrangementet er hjarteleg velkomne.

Det er oppretta hovudnemnd for arrangementet. Sigmund Larsen er leiar for denne.

Folkemøtet vert halden i Vrimlearealet ved Kjølsdalen Montessoriskule.

Tidspunkt: 20.00 – 21.30

Vel møtt!

Årsmøte Vindfylla Spelemannslag

Innkalling til årsmøte for 2014 i Vindfylla Spelemannslag

Tid og stad : Tirsdag den 24 Febr. på Haus kl.2000

Saksliste :
1 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
2 Val av møteleiar og sekretær
3 Val av to personar til å skrive under møteboka
4 Årsmelding for 2014
5 Rekneskap for 2014
6 Budsjett for 2015
7 Arbeidsplan for 2015
8 Revidering av vedtektene (endringsforslag vert sendt ut seinare).
8 Val
9 Innkomne saker

Innkomne saker må vere styret i hende innan den 20/2-2015

Med helsing
Styret i Vindfylla