Kjølsdalen kyrkje treng deg!

Kjølsdalen kyrkje treng deg! 😃

Det er soknerådsval til hausten, no er vi på jakt etter kandidatar. Vi håpar å få til ei god liste med personar frå heile krinsen, i ulike aldrar, med ulik bakgrunn og interesser.

PS: Det er ikkje krav om å lese tekstar på gudstenesta, det er heilt frivillig. Du bidreg med det du kan og vil i soknerådet!

Har du lyst til å vere med, eller har forslag til kandidatar? Kontakt ein av oss i det noverande soknerådet direkte:
Torfinn Myklebust, tlf 481 49 494
Jan Arvid Berstad, tlf 902 57 380
Lars Frode Humborstad, tlf 971 64 977
Helga Didrikke Sundal, tlf 958 89 159
Bjørn Aardal, tlf 476 61 975
Dianne Eikaas, tlf 918 41 657
Merete Duestøl, tlf 450 48 055
Caroline Erviksæter, tlf 477 01 070

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook