Gudsteneste 20. oktober

Velkomne til gudsteneste med hausttakkefest, utdeling av bibel til 5. trinn og presentasjon av nytt sokneråd søndag 20. oktober kl 11.00

Olaf Sigurd Gundersen er prest, ved orgelet sit Ralph Cupper, Randi Heggheim er kyrkjetenar, Jan Arvid Berstad kyrkjevert.

Takkofferet går til TV-aksjonen Care.

Det blir kyrkjekaffi.

Salmar:
801 – Nå er det morgen / Morning has broken
328 – Min hyrding er vår Herre Gud
781 – Kven har skapt alle blomane
717 – Kjære Gud, når eg bed

Dag i kyrkjeåret: 19. søndag i Treeiningstida
Preiketekst: Luk 9,57-62
Første lesetekst: 1 Sam 3,1-11
Andre lesetekst: 1 Kor 9,19-23

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook

Gudsteneste 15. september

Velkomne til kyrkje søndag 15. september kl 11.00!

Prest er Kari Leine Balog, kyrkjetenar Randi Heggheim, ved orgelet sit Ingvard Sundal, Merete Duestøl er kyrkjevert, det blir nattverd, og takkofferet går til kyrkjelydsarbeidet.

Dag i kyrkjeåret: Vingårdssøndag / 14. søndag i Treeiningstida
Preiketekst: Matt 19,27-30
Første lesetekst: Jer 9,23-24
Andre lesetekst: Fil 3,7-14

Salmar:
797 Sjå, dagen sprett i austerætt
482 Deg å få skode er sæla å nå
434 Det er navnet ditt jeg roper
602 Lat kvar jordisk skapning teia
354 O Jesus, du som fyller alt i alle

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook

Kyrkjevalet 2019

Måndag 9. september kl 14.00-19.00 er det kyrkjeval. Her er vallista til Kjølsdalen sokneråd. Du kan også røyste i bispedømerådsvalet samstundes. Valet føregår i Kjølsdalen montessoriskule.

Klikk her for å laste ned røystesetel

Nr Namn Fødselsår
1 Torfinn Myklebust 1960
2 Jorunn Breiteig 1963
3 Caroline Johansson Erviksæter 1964
4 Cato Albrigtsen 1972
5 Sølvi Ramnefjell Haus 1958
6 Dianne Jorunn Eikås 1960
7 Ole Morten Erviksæter 1966
8 Johanne Thue Gilleshammer 1955
9 Astrid Seljeseth 1991
10 Bjørn Aardal 1964

Gudstenester i påska

Langfredag 19. april kl 11.00:
Liturg Knut Gjengedal. Musikk ved Ralph Cupper og Jon-Vegar Sole Sundal. Kyrkjetenar Randi Aabrekk Heggheim. Kyrkjevert Jan Arvid Berstad

1. påskedag søndag 21. april kl 11.00:
Liturg Knut Gjengedal. Musikk ved Ingvard Sundal, Elise Lefdal og Thomas Sundal. Kyrkjetenar Randi Aabrekk Heggheim. Kyrkjevert Dianne Eikås. Dåp. Nattverd. Takkoffer til kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt i Mali.

Velkomne til kyrkje! 😃🌟

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook