KKUL – Innkalling til årsmøte 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Kjølsdalen krins avholder sitt årsmøte: 27.02.2019 –  KL. 20.00.

Sted: Kjølsdalen Montessoriskule

Saksliste:

 1. Åpning og konstituering
  1. valg av møteleder
  2. valg av referent
  3. valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
 2. Årsberetning 2018
 3. Regnskap 2018
  1. Revisorberetning 2018
 4. Innkomne saker
 5. Utbygging av byggefelt
 6. Tryggleik
 7. Handlingsplan og budsjett.
 8. Valg av styre m/vara
  1. På valg: Ny sekretær og kasserer med vara
  2. På valg: Valgnemd
  3. På valg: Revisorer
  4. Regnskapskyndige person til å revidere regnskapet
  5. Ny rolle: Talsmann for tryggleik i Kjølsdalen Krins

Forslag til saker sendes til KKUL
kjolsdalen@outlook.com før 25.02.2019

Forslag til valgkomiteen sendes til Frode Kjøllesdal:
fr-kjo@online.no før 25.02.2019

Velkommen!

Med hilsen KKUL styret