Kjølsdalskorpsa samlar inn pengar

Kontonummer 3790.13.10131 | Vipps til #85694 
Merk innbetalinga med namn og kven du utfordrar. 
INNBETALINGAR OG UTFORDRINGAR: 
 • Marianne Kjøllesdal Sundal betaler 250 kr
 • Ove Andre Humborstad betaler 500 kr
 • Sivert Humborstad betaler 200 kr
 • Karen-Merete Bruland betaler 500 kr
 • Jorunn Breiteig betaler 500 kr
 • Thomas Poul Reines Hals betaler 500 kr
 • Jan Kåre Sæthre betaler 500 kr
 • Rune Bruvoll betaler 200 kr
 • Einar Arne Bigset betaler 150 kr, utfordrar Ove Andre Humborstad
 • Anne Brattheim betaler 500 kr
 • Anni og Frank Rye betaler 500 kr
 • Lidvar og Unni Aasen betaler 500 kr
  Turid Hellesø og Olav Leite betaler 500 kr
 • Lina Lien Bruland og Torbjørn Ruud Hagen betaler 500 kr
 • Marit Husby Heggen og Tim Øsleby betaler 500 kr
 • Instrumentfondet Norges Musikkorps Forbund (NMF) 100.000 kr
 • Liv og Mathias Eikås betaler 1000 kr
 • Jan Roger Storli betaler 500 kr
 • 17. mai-komiteen i Kjølsdalen 1500 kr
 • Dagny Lunde betaler 300 kr
 • Magnar Gilleshammer betaler 500 kr
 • Anita Leite betaler 1000 kr
 • Kjølsdalen bygdekvinnelag: 5.000 kr
 • Kirsten og Steinar Bugjerde betaler 1000 kr
 • Sofie og John Tømmerstøl betaler 1000 kr
 • Merete Duestøl betaler 500 kr
 • Ulf-Magne Eikås betaler 500 kr
 • Mariann Haus betaler 500 kr
 • Dag Magne Berstad betaler 500 kr
 • Oddrun Erviksæter betaler 500 kr, utfordrar Jorunn Breiteig
 • Sonja Hatlenes og Gjermund Dale betaler 500 kr
 • Elen og Tage Hansen betaler 500 kr
 • Eid ungdomsråd 3.000 kr
 • Ståle Bruvoll betaler 500 kr
 • Kjølsdalen sokneråd: 5.000 kr
 • Yngve Dalseth og Rolf Nilsen betaler 1.000 kr
 • Randi og Kjell Arne Heggheim betaler 1000 kr
 • Astri Elvebakke betaler 500 kr, utfordrar Oddrun Erviksæter
 • Kristine Gilleshammer betaler 20 kr
 • Johnny Elvebakke betaler 200 kr
 • Anne Marie Seljeseth betaler 500 kr
 • Else Lothe betaler 500 kr
 • Synnøve Merethe Johnsen betaler 500 kr
 • Jørn Sundal betaler 500 kr
 • Rolf Sundal betaler 500 kr
 • Marius Eikås Aardal betaler 500 kr.
 • Tryggve Dyrvik betaler 600 kr.
 • Marit Johnsen betaler 500 kr.
 • Reidar Johnsen betaler 500 kr.
 • Per Normann Sundal betaler 500 kr
 • Gerd Starheim Bruvoll betaler 500 kr
 • Elin Nes betaler 500 kr
 • Jan Eide betaler 500 kr
 • Kjølsdalen sanitetsforening: 4.000 kr
 • Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane: 50.000 kr
 • Anne Karin Bjørkelo betaler 500 kr, utfordrar Mariann Haus
 • Astrid Gilleshammer betaler 500 kr, utfordrar John Magnar Kjøllesdal og Lars Svein Drabløs
 • Eldar Lien betaler 500 kr
 • Finn-Arve Sundal betaler 200 kr
 • Åshild og Kjell Leite betaler 1.000 kr
 • Tone Eide betaler 500 kr
 • Harald Eikås betaler 500 kr
 • Ellen Eikås betaler 500 kr
 • Øyvind Dypveit betaler 1.000 kr
 • Solgunn Årskog betaler 200 kr
 • Anna Humborstad betaler 200 kr, utfordrar Bjørg Humborstad, Bente Kristin Humborstad, Einar Arne Bigset og Solgunn Årskog
 • Bjørg Humborstad betaler 500 kr, utfordrar Hanna Leite og Dagny Lunde
 • Thomas Sundal betaler 250 kr, utfordrar Silje Sundal og Anna Humborstad
 • Silje Sundal betaler 250 kr
 • Malene Albrigtsen betaler 200 kr
 • Lars Albrigtsen betaler 200 kr, utfordrar Olav Berstad og Sivert Humborstad
 • Paul-Rune Leite betaler 500 kr
 • Nordvestvinduet betaler 1000 kr
 • Ole Telvik betaler 500 kr
 • Kirstin Myklebust betaler 500 kr
 • Britt Halse Gilleshammer betaler 500 kr
 • Svein Petter Starheim og Renate Sigdestad 500 kr
 • Geir Sundal betaler 500 kr, utfordrar Gjermund Dale, Ståle Bruvoll og Rune Bruvoll
 • Bjørn Sundal betaler 500 kr, utfordrar Jan Eide, Reidar Lunde og Tim Øsleby
 • Solveig Starheim betaler 500 kr
 • Stårheim bilverksted A/S betaler 1500 kr
 • Peder Lefdal betaler 200 kr, utfordrar Lars Albrigtsen og Vebjørn F. Leite
 • Elise Lefdal betaler 200 kr, utfordrar Nora Bjørhovde Haus, Vibeke Bjørhovde Haus og Malene Albrigtsen
 • Synnøve Humborstad betaler 500 kr
 • Bergljot Johanne Elvebakke betaler 500 kr, utfordrar Annbjørg Elvebakke, Johnny Elvebakke og Anne Marie Seljeseth
 • Anders Sundal betalar 200 kr, utfordrar Inge Gilleshammer, Martin Leite Gilleshammer og Steffen Sundal
 • Jan Arvid Berstad betaler 500 kr, utfordrar Dag Berstad og Steinar Bugjerde
 • Jan Sundal betaler 500 kr
 • Vidir Reyr Bjørgvinsson Invest betaler 3.000 kr
 • Ingeborg og Ragnar Rørvik betaler 1.000 kr
 • Heidi Berstad-freiningja betaler 500 kr og oppmodar alle andre kvinnefreiningar/klubbar om å gjere det same.
 • Olaug Vedvik betaler 300 kr
 • Ingjerd Sundal betaler 200 kr, utfordrar Thomas Sundal, Elise Lefdal og Bergljot Elvebakke
 • Kristoffer Nilsen Sundal betaler 200 kr, utfordrar Bjørn Sundal og Finn-Arve Sundal
 • Julie Nilsen Sundal betaler 200 kr, utfordrar Arne Jon Sundal og Steffen Sundal
 • Stårheim bygg betaler 20.000 kr!
 • Hege Kristin Lillestøl Naustdal betaler 300 kr, utfordrar Else Karin Lillestøl
 • Mathias H. Eikås betaler 200 kr
 • Elisabeth Eikås betaler 200 kr
 • Ida-Louise Eikås betaler 200 kr
 • Ståle Lefdal betaler 500 kr, utfordrar Sigmund Larsen, Arve Hovden og Astrid Gilleshammer
 • Petter Gilleshammer betaler kr 500, utfordrar Magnar Gilleshammer, Vidir Bjørgvinsson og Odd Arne Humborstad
 • Roger Sundal betaler 500 kr, utfordrar Per Normann Sundal og Paul Rune Leite
 • Sølvi Haus betaler 500 kr, utfordrar Anne Karin Bjørkelo
 • Dianne Eikås betaler 500 kr, utfordrar Dag Berstad og Per Gunnar Gilleshammer
 • Leif Telvik betaler 500 kr
 • Ingvard Sundal betaler 500 kr
 • Kirsti Sole Sundal betaler 500 kr
 • Rolf Nore betaler 500 kr, utfordar Sølvi Haus
 • Yngve Dalseth betaler 500 kr
 • Susanne Sundal betaler 250 kr
 • Anne Sæthre betaler 500 kr
 • UNU A/S betaler 1000 kr
 • Ole Reinhart Bugjerde betaler 500 kr, utfordrar Kirsti Sole Sundal, Rolf Sundal og Steinar Bugjerde
 • Vidar Lauge Hatlegjerde betaler 500 kr
 • Jenny Aardal betaler 500 kr
 • Linda Haus og Jens Bjørhovde betaler 500 kr, utfordrar Inge Mykland, Ståle Lefdal og Rolf Nore
 • Martin Kjøllesdal betaler 500 kr
 • Ove Kjøllesdal betaler 500 kr
 • Bjørn Aardal betaler 500 kr
 • Eli Kjøllesdal betaler 500 kr
 • Marianne Salveson betaler 200 kr
 • Anne Lotte Hatlegjerde betaler 500 kr, utfordrar Unni, Vidar Hatlegjerde og Martha Hopland
 • Håvard Orheim betaler 200 kr
 • Marianne Solibakke betaler 500 kr
 • Unni Larsen Hatlegjerde betaler 500 kr, utfordrar Anne Britt Gilleshammer, Randi Heggheim og Anne Lisbeth Johnsen
 • Gro Iren Nedreberg betaler 200 kr
 • Terese Balsnes betaler 500 kr, utfordrar Solbjørg Haveland, Ingunn Balsnes og Siri Janne Kjøsnes
 • Oddrun Telvik betaler 500 kr, utfordrar Roger Sundal og Dianne Eikås
 • Torbjørg Lefdal betaler 500 kr.
 • Hans-Petter Gilleshammer betaler 500 kr, utfordrar Asle Nesbø, Jens Bjørhovde og Berner Midthjell
 • Anne Marie Sundal betaler 500 kr, utfordrar Åshild Leite, Else Lothe og Martha Hopland
 • Torfinn Myklebust betaler 500 kr, utfordrar Kåre Gilleshammer, Petter Gilleshammer og Bjørn Aardal
 • Margun Ervik betaler 500 kr, utfordrar Tone Eide, Jenny Aardal og Marit Johnsen
 • Eldri Rimmereid betaler 500 kr, utfordrar Sigurd Reksnes, Yngve Dalseth og Ole Telvik
 • Tannpleiar Cato Albrigtsen MNT betaler 5.000 kr!
 • Geir Lefdal betaler 250 kr
 • Åse Sundal betaler 500 kr, utfordrar Kirsten Kjøllesdal, Aud Marit Telvik og Solveig Starheim
 • Kjell Sundal betaler 500 kr, utfordrar Jan Sundal, Geir Sundal og John Gilleshammer
 • Ann-Magritt H. Eikås betaler 500 kr, utfordrar Evi Hopland, Ove Kjøllesdal og Hans-Petter Gilleshammer
 • Jan-Ole Eikås betaler 500 kr
 • Cato Albrigtsen betaler 500 kr
 • Helge Naustdal betaler 500 kr, utfordrar Inge Mykland, Ottar Nes og Leif Telvik
 • Ingjerd Naustdal betaler 500 kr, utfordrar Ingrid Oselie Naustdal, Elen Lund Hansen og Helge Naustdal
 • Marta Elvebakke betaler 500 kr, utfordrar Margun Ervik, Eldar Lien og Elin Nes
 • Heidi Berstad betaler 500 kr, utfordrar Bjørg Rimstad, Anne Lotte Hatlegjerde og Torfinn Myklebust
 • Tanja Hatten betaler 500 kr, utfordrar Kjell Sundal, Thomas Hals og Kirsti Sole Sundal
 • Sissel Nilsen betaler 500 kr, utfordrar Åse Sundal, Turid Sundal og Kari Sundal Espe
 • Silje Myklebust betaler 500 kr, utfordrar Jermund Myklebust, Kirstin Myklebust og Oddrun Telvik
 • Lars Frode Humborstad bet 500 kr, utfordrar Sten Inge Humborstad, Jan Ole Eikås og Frode Kjøllesdal
 • Helga Didrikke Sundal betaler 500 kr, utf  Ingjerd Naustdal, Synnøve Johnsen og Hege K Lillestøl Naustdal
 • Synnøve Berstad betaler 500 kr, utfordrar Jan Arvid Berstad, Synnøve Humborstad og Arild Bjørkelo
 • Anne-Britt Dypveit betaler 500 kr, utfordrar Øyvind Dypveit, Inga Nor og Katrin Sundal
 • Svein Sundal betaler 500 kr, utfordrar Arne Kjøllesdal, Alf Hopland og Kjell Arne Heggheim
 • Linda Balsnes betaler 500 kr, utfordrar Terese Balsnes, Knut Løken og Kjell Balsnes
 • Kristin Lefdal betaler 500 kr, utfordrar Cato Albrigtsen, Ståle Lefdal og Torbjørg Lefdal

Kontonummer 3790.13.10131
Vipps til #85694 (Kjølsdalen skulemusikk)
Merk innbetalinga med namn og kven du ev, utfordrar!

Vil du betale kontant, få giro eller har spørsmål? Kontakt oss! Tanja tlf 480 06 857, Helga tlf 958 89 159, epost kjolsdalen.skulemusikk@gmail.com eller kjolsdalen.musikklag@gmail.com, eller Facebook-melding.

HJARTELEG TAKK for støtta! 🙂

Kjølsdalen skulemusikk og Kjølsdalen musikklag treng meir slagverksutstyr. Øvst på ønskelista står xylofon, pauker, vibrafon og rørklokker.
Korpsa har søkt og kjem til å søkje om ei lang rekkje tilskot, gåver frå bedrifter og lag – og arrangerer i tillegg altså kronerulling. Målet er å få inn om lag 200.000 kr, men gjerne meir. Sluttsummen avgjer kva og kor mykje vi kan investere i.

Alle bidrag blir tekne imot med stor takk, uansett sum! Foreslått kronerullingsum er 500 kr. Vi set stor pris på at du utfordrar to-tre andre, slik at kronerullinga rullar! Men om du vil gje ei gåve utan å utfordre nokon, seier vi sjølvsagt tusen takk for det!