Årsmøte KKUL 2020 – Online

Dato/Tid: 10.05.2020 kl 20:00 – 21:00

Sted: Online med Microsoft Teams

Saksliste:

 • Åpning og konstituering
 • valg av møteleder
 • valg av referent
 • valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
 • Årsberetning 2019
 • Regnskap 2019
 • Revisorberetning 2019
 • Innkomne saker
 • Handlingsplan og budsjett.
 • Valg av styre m/vara
 • På valg: Ny styremedlem, leder går ut.
 • På valg: Valgnemd
 • På valg: Revisorer
 • Regnskapskyndige person til å revidere regnskapet

Forslag til saker sendes til KKUL
kjolsdalen@outlook.com før 09.05.2020

Forslag til valgkomiteen sendes til Frode Kjøllesdal:
fr-kjo@online.no før 09.05.2020

Trykk på denne lenken får å delta på årsmøte. Alle kan delta, uansett om de har MS Teams konto eller ikke.
Join Microsoft Teams Meeting

Hilsen
Styret