Kulturminnemøte

Eid kommune inviterer til dialogmøte for at du skal få vere med å løfte fram dei kulturminna som du meiner er viktige og spesielle for bygda.

Kjølsdalen, Samfunnshuset: Onsdag 03.12 kl. 20.00-21.30

Invitasjon til dialogmøte om kulturarven vår

 

Kulturarven vår er ein viktig del av identiteten vår, som skapar bu- og blilyst.
Bakgrunnen for desse møta, er at Eid kommune arbeidar med ein kulturminneplan.
Formålet med denne satsinga, er å auke kunnskapen om kulturarven vår som grunnlag for å utvikle lokal identitet, aktivitet og verdiskaping.

Klikk her  for mer informasjon: Brosjyre- Kulturarven i Eid