Yngres

Det er tid for Yngres igjen! Vi startar opp i Kjølsdalen bedehus
onsdag 10.september kl 1700.
Alle frå 5 år (f.2009) og opp til 7.klasse er hjarteleg velkomne.
Yngres er slutt kl 1830.

 

Yngres har ein medlemskontingent på kr.50.- pr. skuleår. Denne
kan betalast på eit møte før jul.
Det er Yngres desse onsdagane hausten 2014:
10.september 24.september 22.oktober
5.november 19.november 3.desember
Kjølsdalen Normisjon og Kjølsdalen Sokneråd