Jonsokbasar

Den tradisjonelle Jonsokbasaren til Kjølsdalen Bygdekvinnelag vert halden i

KJØLSDALEN SAMFUNNSHUS SØNDAG 18. JUNI KLOKKA 17.00

Servering av rømegraut m/mårpølse.

Musikklaget spelar klokka 19.00

Kaffi. Loddsal – Tombola – Åresal

ALLE ER VELKOMNE!

Kjølsdalen Bygdekvinnelag

Høgtidsgudsteneste 1. pinsedag

Søndag 4. juni, 1. pinsedag, kl 15.00 (!) er det høgtidsgudsteneste i Kjølsdalen kyrkje.

Liturg er Øystein Mathisen, ved orgelet sit Ingvard Sundal – og Jon-Vegar Sole Sundal og Ingebjørg Eide spelar til! Det blir nattverd, takkofferet går til Normisjon Sogn og Fjordane, kyrkjevert er Kjell Arne Heggheim – og det blir som vanleg kyrkjekaffi.

Velkomne til kyrkje!

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook