Program 17. mai i Kjølsdalen

Kl 09.00: Musikklaget spelar rundt om i bygdene: Lefdal, Midthjell, Haus, Ervik, ”Vegenden”, Lund, Årdal og byggefeltet.

Kl 13.00: Gudsteneste i Kjølsdalen kyrkje.
Skulemusikken spelar, elevar deltek.

Kl 14.00: Folketog frå Kjølsdalen kyrkje.
Rute: Kyrkja-kjølsdalsstranda-tilbake riksvegen-skulen.
Ankomst skulen: ”Ja, vi elsker”

Kl 15.00: Feiringa held fram i og ved Montessoriskulen
– Smørbrød, kaker og kaffi inne
Matpengar kr 100,-. (barneskuleelevar, korps-musikantar og Vindfylla gratis)
– Bordvers: «No livnar det i lundar»
– Sal av pølser og hamburger ute
– Kiosk med is, brus
– Leikar for små og store: Hesteskokasting, pilkasting,
jurklutkasting, rebusløp, trehjulsykkel, kaste på boks, lykkehjul.
– Tale ved 6. trinn ved Montessoriskule ca klokkka. 15.30
– Song av elevar frå Montessoriskulen
– Vindfylla spelemannslag og Olga med Feleaspirantane ca klokka 16.15
– Premieutdeling ca klokka 17.30
– Avslutning: ”Fedrelandssalmen”

Festkomitéen 2018

Utviding av Kjølsdalen bustadfelt

Eid kommune – Kjølsdalen bustadfelt INFORMASJON april 2018

Klikk her for meir info og kart

Utviding av Kjølsdalen bustadfelt 10 tomter.
Målsetnad er å sikre betra oppvekstvilkår og busetnad i Kjølsdalen.

Opparbeiding av nye kommunale tomter i Kjølsdalen bustadfelt er no lyst ut på anbod. Tildeling av oppdrag vil skje rett i etterkant anbodsfristen 4. mai. Førebuing og anleggsarbeid skal etter planen starte opp i slutten av mai 2018, men vert endeleg fastsett når val av entreprenør er avklart.
Prosjektet omfattar 10 tomter, bygging av ca 140m veg, tilhøyrande VA-anlegg og leikeplass. Tomtene skal etter plan vere byggjeklare 1. januar 2019.

Det vil kome nærmare informasjon om tidspunkt for sal av tomter. Tomtekjøparar vil kunne starte tomtearbeid 1. januar 2019 om ønskeleg.

Kontaktinfo:
Einar Hessevik, prosjektleiar Eid kommune Tlf.: Tlf 908 68 741
Epost: einar.hessevik@eid.kommune.no

Har du spørsmål ta gjerne kontakt!
Med vennleg
Einar Hessevik Prosjektleiar, Eid kommune

Dugnad på kyrkjegarden

Måndag 23. april frå kl 17.00 blir det vårdugnad på kyrkjegarden i Kjølsdalen!

Kyrkjeverja syter for at der er river og anna utstyr tilgjengeleg, men sikkert lurt å ta med eigne reiskapar i tillegg.

Alle er velkomne til å bidra med det de ønskjer og kan, så lenge de vil og kan 🙂

Arr: Kjølsdalen sokneråd