Innhaldsrik gudsteneste 17. september

Søndag 17. september kl 11.00 blir det ei innhaldsrik gudsteneste i Kjølsdalen kyrkje!

  • Presentasjonsgudsteneste for 2018-konfirmantane med foreldremøte etterpå
  • Utdeling av biblar til 5. klassingane
  • Innsetting av sokneprest Kari Leine Balog
  • Jubileumstreff for konfirmantkulla 1956, 1957, 1966 og 1967

Liturg er Kari Leine Balog og Kaare Michael Christoffersen, ved orgelet sit Ingvard Sundal, ein messingkvintett frå Kjølsdalen musikklag spelar også. Takkofferet går til kyrkjelydsarbeidet. Som vanleg blir det også kyrkjekaffi.

Velkomne til kyrkje!

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook

Infomøte om utviding av gravplassen

Søndag 20. august kl 15.00 er det gudsteneste i Kjølsdalen kyrkje. Seksåringane er spesielt inviterte, dei får utdelt bok. Dette er også Øystein Mathisen si siste gudsteneste i Kjølsdalen, før han reiser tilbake til Oslo. Medliturg er Kaare Michael Christoffersen, ved orgelet sit Ralph Cupper og takkofferet går til Misjonsprosjektet i Mali.

Rett etter gudstenesta blir det kyrkjekaffi og informasjonsmøte om utviding av gravplassen. Alle er hjarteleg velkomne for å få informasjon og diskutere planane!

Velkomne til kyrkje!

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook

Jonsokbasar

Den tradisjonelle Jonsokbasaren til Kjølsdalen Bygdekvinnelag vert halden i

KJØLSDALEN SAMFUNNSHUS SØNDAG 18. JUNI KLOKKA 17.00

Servering av rømegraut m/mårpølse.

Musikklaget spelar klokka 19.00

Kaffi. Loddsal – Tombola – Åresal

ALLE ER VELKOMNE!

Kjølsdalen Bygdekvinnelag

Høgtidsgudsteneste 1. pinsedag

Søndag 4. juni, 1. pinsedag, kl 15.00 (!) er det høgtidsgudsteneste i Kjølsdalen kyrkje.

Liturg er Øystein Mathisen, ved orgelet sit Ingvard Sundal – og Jon-Vegar Sole Sundal og Ingebjørg Eide spelar til! Det blir nattverd, takkofferet går til Normisjon Sogn og Fjordane, kyrkjevert er Kjell Arne Heggheim – og det blir som vanleg kyrkjekaffi.

Velkomne til kyrkje!

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook