Velkomne til kyrkje i påska!

Gudstenester langfredag 14. april kl 11.00 og 1. påskedag 16. april kl 15.00.

Langfredag er Øystein Mathisen prest. Ralph Cupper sit ved orgelet og Jan Arvid Berstad er kyrkjevert og syter for kyrkjekaffi. Ikkje takkoffer.

1. påskedag er Kaare Michael Christoffersen prest på høgtidsgudstenesta. Ingvard Sundal sit ved orgelet, det blir nattverd, takkofferet går til Misjonsprosjektet vårt i Mali – og Merete Duestøl er kyrkjevert og syter for kyrkjekaffi.

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook

Årsmøte Kjølsdalen kyrkjelyd

Kjølsdalen kyrkjelyd arrangerte årsmøte etter familiegudstenesta og kyrkjekaffi søndag 12. mars. Her kan du lese:

Årsmøtehefte Kjølsdalen kyrkjelyd 2016

Årsmøtereferat Kjølsdalen kyrkjelyd 120317

Kjølsdalen kyrkjelyd er samansett av alle kyrkjemedlemane i Kjølsdalen. Kjølsdalen sokneråd ønskjer ein aktiv og deltakande kyrkjelyd og vonar at mange vil finne vegen til kyrkja i tida framover.

Soknerådet 2015-19 

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook