Gudstenester i jula

Velkomne til kyrkje i jula! Tradisjonen tru er det to julegudstenester i Kjølsdalen:

Julaftan 24. desember kl 15.00
Kari Leine Balog er liturg. Ved orgelet sit Ingvard Sundal, Randi Heggheim er kyrkjetenar og Lars Frode Humborstad kyrkjevert. Takkofferet går til Det norske misjonsselskap.
Kjølsdalen skulemusikk deltek.

1. juledag 25. desember kl 12.00
Kari Leine Balog er liturg. Ved orgelet sit Ingvard Sundal, Randi Heggheim er kyrkjetenar og Jan Arvid Berstad kyrkjevert. Det blir nattverd, og takkofferet går til Kirkens Nødhjelp.
Kjølsdalen musikklag deltek.

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook

Gudsteneste 18. november

Søndag 18. november kl 11.00 er det gudsteneste i Kjølsdalen kyrkje.

Kari Leine Balog er liturg. Ved orgelet sit Ingvard Sundal, Randi Heggheim er kyrkjetenar og Bjørn Aardal kyrkjevert. Det vert nattverd og kyrkjekaffi.

Takkofferet går til Holmely

26. søndag i Treeiningstida
Preiketekst: Joh 9,1-7.35b-38

Salmar:
Nr. 1 – Herre Gud, ditt dyre navn og ære
Nr. 434 – Det er navnet ditt jeg roper
Nr. 482 – Deg å få skode
Nr. 609 – Å, fikk eg kun være den minste kvist
Nr. 352 – Ren og rettferdig

Velkomne til kyrkje!  

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook

Gudsteneste 15. juli

Søndag 15. juli kl 15.00 (!) er det gudsteneste i Kjølsdalen kyrkje.

Kaare Michael Christoffersen er liturg, dette er den siste gudstenesta han held i Kjølsdalen før han sluttar som ungdomsprest i Eid.

Ved orgelet sit Ralph Cupper, Randi Heggheim er kyrkjetenar og Lars Frode Humborstad kyrkjevert. Det vert nattverd ved intinksjon, og takkofferet går til IKO.

Etter gudstenesta blir det kyrkjekaffi.

Velkomne til kyrkje!  

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook

Program 17. mai i Kjølsdalen

Kl 09.00: Musikklaget spelar rundt om i bygdene: Lefdal, Midthjell, Haus, Ervik, ”Vegenden”, Lund, Årdal og byggefeltet.

Kl 13.00: Gudsteneste i Kjølsdalen kyrkje.
Skulemusikken spelar, elevar deltek.

Kl 14.00: Folketog frå Kjølsdalen kyrkje.
Rute: Kyrkja-kjølsdalsstranda-tilbake riksvegen-skulen.
Ankomst skulen: ”Ja, vi elsker”

Kl 15.00: Feiringa held fram i og ved Montessoriskulen
– Smørbrød, kaker og kaffi inne
Matpengar kr 100,-. (barneskuleelevar, korps-musikantar og Vindfylla gratis)
– Bordvers: «No livnar det i lundar»
– Sal av pølser og hamburger ute
– Kiosk med is, brus
– Leikar for små og store: Hesteskokasting, pilkasting,
jurklutkasting, rebusløp, trehjulsykkel, kaste på boks, lykkehjul.
– Tale ved 6. trinn ved Montessoriskule ca klokkka. 15.30
– Song av elevar frå Montessoriskulen
– Vindfylla spelemannslag og Olga med Feleaspirantane ca klokka 16.15
– Premieutdeling ca klokka 17.30
– Avslutning: ”Fedrelandssalmen”

Festkomitéen 2018