Velkomne til kyrkje!

Søndag 19. mars kl 15.00 er det samtalegudsteneste i Kjølsdalen kyrkje.

Konfirmantane deltek aktivt i gudstenesta. Liturg er Øystein Mathisen, ved orgelet sit Ralph Cupper, det blir nattverd, takkofferet går til Acta / Normisjon Sogn og Fjordane for barn og unge – og kyrkjevert Merete Duestøl syter for hyggeleg kyrkjekaffi etterpå.

Velkomne til kyrkje!

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook